Cam kết dịch vụ - Service commitment

Công Ty Bảo Vệ Tiến Khang cam kết với khách hàng xây dựng lực lượng bảo vệ, vệ sĩ: Tien Khang Security Company is committed to customers building security guards and guards

1. Chuyên Nghiệp: Profession

 • Đào tạo lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi.
 • Sử dụng các thiết bị an ninh hiện đại phù hợp trong thực thi cung cấp dịch vụ bảo vệ.
 • Áp dụng và duy trì hệ thống quản l‎í chất lượng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và trách nhiệm xã hội phù hợp với tiêu chuẩn SA 8000
 • Training professional security forces with good quality and good professional skills.
 • Use of modern security equipment suitable for implementation of providing security services.
 • Applying and maintaining service quality management system in accordance with ISO 9001: 2008 and
 • social responsibility in accordance with SA 8000 standards.

2. Hiệu Quả: Effective

 • Cung cấp dịch vụ bảo vệ cùng các giải pháp tối ưu, phù hợp nhất để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng. Providing security services and optimal solutions, most suitable to ensure security and safety for customers.
 • Cùng tạo ra giá trị gia tăng thực sự trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Together create real added value in the business activities of customers.
 • Góp phần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa tốt nhất cho khách hàng. Contribute to creating the best professional and cultural work environment for customers

3. Tận Tụy: Devoted

 • Thỏa mãn mọi yêu cầu hợp l‎í của khách hàng. Satisfy all reasonable requirements of customers.
 • Giải quyết nhanh chóng những sự việc xảy ra giảm tối đa thiệt hại cho khách hàng và xã hội. Quickly solve the incident occurred to minimize damage to customers and society.
 • Sẵn sàng giúp đỡ khách hàng khi cần thiết hoặc được yêu cầu phù hợp. Willing to help customers when needed or requested accordingly.

4. Cam kết: Commitment

 • Cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng giữa hai bên đã ký kết. Commitment to comply with the contract between the two parties signed.
 • Cam kết đền bù thiệt hại do bảo vệ Tiến Khang gây ra. Commitment to compensate for damage caused by Tien Khang guard.
 • Cam kết các chính sách về độ tuổi,chế độ và quyền lợi cho người lao động. Commit to policies on age, regime and benefits for employees
 • Cam kết tư vấn miễn phí dịch dụ bảo vệ khi khách hàng có nhu cầu. Commit to consulting free security services when customers need.